top of page
csm_Auffangtrichter-ATB-S_b27a5ea05c.jpeg

INSAMLINGSSYSTEM FRÅN HOLZER

HOLZER's insamlingssystem är den bästa lösningen för att samla in formsprutade detaljer

Under formsprutningsprocessen garanterar insamlingssystemen den största möjliga säkerhet i materialflödet till det särskilt känsliga gränssnittet mellan avformning och vidaretransport – speciellt vid höga synkroniseringsfrekvenser, där några centimeter kan avgöra mellan kvalitet eller slöseri. HOLZER's insamlingssystem utgör en central del i processkedjan med betydande produktivitetshöjande potential för er. Beroende på formsprutad del, plastformsprutningsmaskinens konstruktion och typ av transport tillverkar HOLZER skräddarsydda uppsamlingssystem – vare sig det är i form av uppsamlingstratt, sidoskyddsgardin eller uppsamlingsränna.


HOLZER's produkter är skräddarsydda efter era individuella behov.

bottom of page