top of page
Sök

DO'S & DON'TS PÅ MÄSSA

Mässor kräver tid och att hitta rätt mässa, rätt klädsel och rätt placering av montern kan verka självklart. Skärmar, roll-ups och sittplatser i all sin ära men här är några andra tips för att göra varje mässa mer produktiv 💪


✅ 𝗗𝗢'𝗦:


Börja i god tid och planera noggrant:

- Utse eventuellt en projektledare och involvera nyckelpersoner i planeringen.

- Dra nytta av tidig registrering för att spara kostnader.

- Om du har ett specifikt budskap du vill fokusera på under mässan, utforma ett tydligt och övertygande meddelande anpassat till både målgruppen och mässans fokusområden.


Var konsekvent i varumärkesprofil och utförande:

- Behåll enhetlighet i meddelanden, varumärkesprofil och presentation under mässan i den mån det är möjligt.


Schemalägg möten:

- Ordna möten med potentiella kunder under evenemanget för att maximera engagemanget.

- Länka till mässan och dess gratisbiljetter för besökare i inlägg, nyhetsbrev och mejlsignaturer.


Få leads och ta anteckningar:

- Samla visitkort och ta detaljerade anteckningar om samtal med potentiella leads. Gör det så snabbt som möjligt efter samtalen.

- Överväg att använda teknik som mässan erbjuder för att effektivisera processen.


Anordna en utlottning eller giveaway:

- Locka besökare till din monter med attraktiva utlottningar eller giveaways.

- Använd reklamartiklar för att öka varumärkesexponeringen.


Engagera deltagarna proaktivt:

- Närma dig deltagare på mässgolvet och inled samtal om dina produkter och lösningar.

- Nätverka med andra utställare.


Utvärdera måluppfyllelse:

- Bedöm om uppsatta mål, såsom lead-generering och varumärkesfrämjande, uppnåddes.

- Utvärdera mässans effektivitet när det gäller att uppnå önskade resultat.

- Kontakta leads omedelbart efter evenemanget för att vårda relationer.

- Mät avkastningen på investeringen (ROI) för framtida deltagande.


❌ 𝗗𝗢𝗡’𝗧𝗦:


Ignorera kunder:

- Undvik beteenden som ser ut som att du ignorerar deltagarna, såsom samtal i en cirkel bland medarbetarna eller långa telefonsamtal.


Kom sent eller lämna tidigt:

- Maximera möjligheterna genom att anlända i tid för öppning och stanna kvar för att nätverka med andra utställare och deltagare.


Överbemanna din monter:

- Optimera bemanningen genom att välja personal med relevant kompetens. Hela arbetslaget behöver inte närvara.


Försumma uppföljning och ROI-utvärdering:

- Att inte följa upp leads omedelbart efter evenemanget minskar värdet av att ställa ut.

- Att försumma att mäta ROI hindrar strategisk planering för framtida evenemang.


🎊 Bonus:

Middagar och sena kvällar kan vara både roliga och produktiva för affärerna, men står du i montern och sover kan du gå miste om nya potentiella kunder. Bättre att göra allt med måtta så du kan hämta fördelarna från alla håll och kanter.

Comments


bottom of page